Mening er en af de vigtigste faktorer for trivsel i arbejdet i dag. Derfor er det vigtigt, at du som leder arbejder med mening på arbejdspladsen. Særligt vigtigt er det, at du hjælper dine medarbejdere med at finde en indre mening med det I laver. Og at du peger på den større mening med, at I eksisterer som virksomhed.

Spørgsmål om mening er ofte i spil, når jeg taler med ledere og medarbejdere i de virksomheder, vi arbejder sammen med. Måske ikke lige formuleret sådan, men det indgår ofte i en samtale om, hvad der giver mening for den enkelte.

Mening har større og større betydning for os, viser resultater fra Videncenter for God arbejdslyst.

Alle arenaer i vores liv skal helst give en eller anden for mening for os. Arbejdet skal give mening, ellers kan du blive usikker på, om du er det rigtige sted.

Det har således stor indflydelse på vores arbejdslyst og motivation, at vi kan se mening, i det vi laver.

Mening er individuelt

Mening er individuelt og skabes af den enkelte. Der er ganske vist områder, hvor der er konsensus om en mening.

Det kan for eksempel være konfiskering af bilen fra vanvidsbilister, eller at vi ikke skal røve en bank. Dette er de fleste enige om faktisk giver god mening.

De mest betydningsfulde former for mening findes, når noget giver en indre mening, eller når vi kan se et større formål med det vi laver. Den indre mening opstår, når det vi laver eller gør rammer noget i den enkelte, som vedkommende finder betydningsfuldt.

Jeg arbejder til dagligt på at skabe menneskelig trivsel og succes, i de virksomheder vi arbejder sammen med. Jeg er optaget af, at mennesker må lykkes med deres liv.

Derfor rammer det noget i mig, så jeg finder arbejdet meget meningsfuldt. Der er fuldt blus på den indre mening.

Mit arbejde kan være med til at reducere stress og skabe øget trivsel hos mennesker. Det klinger godt med et større formål om en bedre fremtid, og det tapper ind i tidens fokus på, at mange mennesker går ned med stress. Det daglige arbejde er på den måde en del af noget større, som jeg finder meningsfuldt.

Mening på dagsordenen

Mening skabes i den enkelte som tidligere skrevet. Derfor er det vigtig, at du som leder arbejder med det. Det kan du gøre ved igen og igen at pege på, hvorfor I eksisterer som virksomhed. Og på den forskel I gør for mennesker, for samfundet, for den grønne omstilling eller noget helt andet.

Mennesker, der ikke kan se enten en indre eller en større mening med deres arbejde, har større tendens til at skifte job. Så også derfor er det givet godt ud at have mening på dagsordenen som leder.