Høj trivsel skaber
bedre resultater

Dansk forskning har vist, at der grundlæggende er syv faktorer, der påvirker menneskers arbejdslyst.

I Humano anvender vi det evidensbaserede og online analyseværktøj GAIS, der gennem et anonymt spørgeskema måler medarbejderes trivsel.

De 7 faktorer for trivsel

Disse faktorer måles ved fastdefinerede spørgsmål. Herudover tilpasses analyseværktøjet med spørgsmål, der
tilpasses den enkelte virksomhed ud fra oplysninger givet ved opstartsmøde med ledelsen.

  • Ledelse
  • Mening
  • Medbestemmelse
  • Resultater
  • Balance
  • Mestring
  • Kollegaer
Hard work is what makes our business thrive

Sådan ser trivselsforløbet ud

 

Kort lederinterview

Medarbejdere orienteres

Link udsendes

Indsamling og analyse af data

Tilbagemelding til den øverste ledelse med anbefaling af indsatser

Tilbagemelding til den enkelte leder med anbefaling af indsatser

Tilbagemelding til den enkelte leder med anbefaling af indsatser

Måling præsenteres for medarbejdere. Evt. workshop om relevant tematik

Ny måling efter aftalt frekvens

Tilbagemelding med analyse af udvikling i arbejdstrivsel siden sidste måling

Humano er med dig hele vejen

Efter et interview med den øverste ledelse styrer vi processerne og fremdriften i hele forløbet, giver tilbagemelding til ledelsen og hvor det er relevant også til den enkelte leder med anbefalinger af indsatsen for at løfte
den samlede trivsel.

Hvis det skønnes relevant, tilbyder vi at afholde procesforløb eller workshop for ledelsen, teams eller den samlede medarbejderstab om relevante tematikker.

Hvad er GAIS

GAIS er udviklet i dansk arbejdskultur i samarbejde med center for lykkeforskning og Kantar Gallup.

 Pris:

I opstartsfasen vurderes omfanget af processen og dermed den samlede pris.

Det siger kunderne