Virksomhedens værdier er hele organisationens kompas, hvorudfra alle valg og beslutninger skal tages i en foranderlig og uforudsigelig verden.

Det korte svar på spørgsmålet i overskriften er: Ja, en virksomheds værdier har faktisk stor værdi. Men! Mange virksomheder har slet ikke defineret, hvilke værdier, der er gældende for organisationen. Når det er tilfældet, mangler organisationen et kompas at træffe beslutninger ud fra, og at handle ud fra. Så bliver den ene beslutning lige så god som den anden.

Andre virksomheder har arbejdet med at definere deres værdier, men de er desværre blevet døde ord, der ligger i skuffen, eller i bedste fald hænger på væggen. Men de er ikke et aktiv som virksomheden bruger.

 Virksomhedens værdier må aldrig bare blive ord på papir; så har værdierne ingen værdi. De skal være pejlemærker, der definerer vores adfærd, beslutninger og kultur. Når vi handler i overensstemmelse med vores værdier, styrker vi ikke kun de interne relationer, men vi opbygger også tillid og troværdighed eksternt. Værdier er ikke kun et sæt regler, de er fundamentet for vores virksomhedsidentitet og skal tegne vores kultur.

Aktive værdier

Andre virksomheder bruger og arbejder med deres værdier – og får meget ud af det. I en tid, hvor forandring er den eneste konstant, bruger de værdierne som hjørnestenen, der guider deres vej, adfærd og beslutninger – de er det fundament, der bærer dem igennem forandringer og skaber en meningsfuld retning.

I de virksomheder, hvor de arbejder med tydeligt definerede værdier, er værdierne en konstant følgesvend. De tjener som deres kompas, der holder både ledere og medarbejdere rettet mod deres mål og kerneopgave, selv når kursen skal justeres. Værdier er det vi inderst inde står for og ikke bare et slogansæt.

Virksomhedens værdier er byggestenene i den kultur, vi skaber. Når medarbejderne udlever de fælles værdier, skaber det en arbejdsplads, hvor engagement, samarbejde og innovation trives. Værdierne definerer, hvad der er vigtigt og rigtigt i organisationen. Det er værdierne, der hjælper med at træffe valg og beslutninger i dagligdagen.

 

Derfor skal der arbejdes med værdier

Der skal arbejdes med værdier fordi et solidt værdisæt skaber en fundamentalt sund og bæredygtig virksomhedskultur og har vist sig at have indflydelse på virksomhedens præstation og succes:

  • Bedre performance: Studier har påvist, at virksomheder med en stærk værdibaseret kultur har tendens til at opnå bedre forretningsresultater.
  • Medarbejdertrivsel: Dansk forskning har vist, at virksomheder med klare værdier, der praktiseres i dagligdagen, skaber et miljø, der fremmer medarbejdertrivsel og reducerer stress.

Det er vigtigst huske på, at ingen er over værdierne. De er gældende for alle i organisationen. Så uanset hvor godt fx en medarbejder performer, må vi aldrig gå på kompromis med virksomhedens værdier, for så skrider fundamentet.

 Vi har et fælles ansvar for at anerkende den adfærd, der understøtter værdierne og for at konfrontere den adfærd, der går imod værdierne.

How to?

Hvis du vil undersøge, hvad der definerer værdierne i din organisation, kan du grunde over:

 

  1. Hvad gør dig stolt?
  2. Hvad gør dig vred eller irriteret?

 

Svarene på de spørgsmål er med til at pege dig i retning af, hvad der er vigtigt for dig, og dermed, hvilke værdier, der skal være gældende.