3 MÅNEDERS UDDANNELSESFORLØB

Den praktiske lederuddannelse

Er du leder i et praktisk erhverv? Og ønsker du at udvikle dit personlige lederskab og få større forståelse og indsigt i ledelse, og noget af den forskning der ligger bag?

Med en kombination af undervisning, praktiske eksempler og coaching, får du her en uddannelse hos Humano med fokus på det praktiske. 

Tidligere deltagere siger

Uddannelse er for dig, hvis

Uddannelsen er perfekt for dig, hvis du arbejder i et praktisk felt og kan genkende dig selv i et par af disse punkter:

 • Du er ny i rollen som leder og vil gerne klædes på til opgaven
 • Du kender til ledelse, og vil gerne have flere praktiske ledelsesværktøjer
 • Du ønsker at blive mere sikker i din rolle som leder
 • Du vil have redskaber til at komme tættere på dine medarbejdere
 • Du vil løfte medarbejdertrivsel og resultater i din organisation
 • Du vil gerne have adgang til ubegrænset sparring i din rolle som leder i fire måneder

Det afgørende er, at du ønsker at få en større forståelse for ledelse og ønsker at udvikle dig selv til at blive den bedst mulige leder uanset om du er ny leder, eller har været leder nogle år.

De typiske deltagere på vores uddannelser kommer fra små- og mellemstore virksomheder.

Du får

 • ZStørre indsigt i dig selv som menneske og leder samt redskaber til at lede dig selv
 • ZStørre forståelse for hvad ledelse er
 • ZTræning i rollen som leder med afsæt i konkrete cases. Det giver dig mulighed for at let at overføre undervisningen til hverdagen
 • ZKonkrete redskaber til udvikling af dit team og optimering af driften
 • ZKonkrete redskaber til at optimere kommunikationen, styre konflikthåndtering, afholde medarbejdersamtaler m.v. Alt sammen ud fra en anerkendende tilgang
 • ZDin personlige udviklingsplan med helt konkrete tiltag som du med fordel kan arbejde med
 • ZEn personprofil, der skaber større forståelse for dig selv og din måde at være leder på
 • ZEt diplom på at du har gennemført uddannelsen og afsluttet det med eksamen
 • ZIndividuel coaching og sparring med en af underviserne mellem undervisningsdagene. Dette sikrer fremdriften for det, som du vil arbejde med

Tilfredshedsgaranti

Hvis du efter de to første undervisningsdage synes, at du får for lidt udbytte af at deltage, kan du springe fra resten af uddannelsen og få dine penge retur.

Den Praktiske Lederuddannelse

3 MÅNEDERS UDDANNELSESFORLØB

HERNING
1. undervisningsdag: 25. april 2024

Pris pr. mdr.

kr. 6.680,-

ekskl. moms

Prisen er ekskl. moms. Fakturering sker ved forløbets opstart.
Deltagelse er først til mølle-princip. Minimum 10 deltagere.

Personlig sparring undervejs

I afslutningen af hvert modul, arbejder du med din personlige handleplan for, hvad du vil sætte fokus på, og hvordan det lærte, skal skabe forandring i din ledelsespraksis.

Du får mellem modulerne sparring til, hvordan du med udgangspunkt i din handleplan, kan overføre det lærte til praksis i din hverdag.

Det sker som en del af uddannelsens forløb på to onlinemøder, og derudover kan du frit kontakte dine undervisere for støtte og sparring undervejs i forløbet.

Forløbet indeholder

Tre måneders forløb, der starter ved tilbagemelding på personprofil.

 • Personprofil inkl. tilbagemelding
 • 6 undervisningsdage
 • 2 online møder med personlig sparring
 • Ubegrænset sparring via. telefon og e-mail
 • Afsluttende eksamen
 • Opfølgning efter 6 måneder

Praktisk

 • Vi mødes seks gange til undervisning
 • Ca. 12-14 deltagere pr. hold
 • Lokation: Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning
 • Datoer for undervisning
 • 525. april 2024
 • 52. maj 2024
 • 516. maj 2024
 • 523. maj 2024
 • 56. juni 2024
 • 513. juni 2024
 • Der vil være fuld forplejning
 • Du skal bruge minimal tid på forberedelse
 • |Afsluttende eksamener d. 20. + 21. juni 2024

Undervisningsprogram

Før forløbet begynder: Personprofil

Start rejsen mod et stærkere lederskab med dette forberedende trin, som du kan gennemføre hjemmefra. Ved at udfylde personprofilen opnår du indsigt i dine ledelsesstyrker og -udfordringer. En personlig tilbagemelding, leveret online eller via telefon, vil sætte fokus på din udvikling som leder.

Modtag personlig tilbagemelding i april, og kickstart din udvikling før selve kurset begynder.

Dag 1: Selvindsigt via Personprofiler

Denne første undervisningsdag dykker vi ind i personprofiler for at forbedre selvforståelsen og interaktionen med kollegaer. Lær at sammensætte stærke teams og øg produktiviteten ved at forstå de forskellige personlighedstyper. Dagen inkluderer gennemgang af personprofiler, indsigt i eget mindset og kommunikationsstrategier tilpasset de forskellige typer. Afslutningsvis udarbejder du din egen handlingsplan.

Undervisningsformen blander foredrag, dialog og praktiske øvelser.

Dato og tid: Torsdag d. 25. april, kl. 9-15.

Dag 2: Selvledelse i en travl hverdag

Tag kommandoen over din dag og lær at motivere dig selv med vores anden undervisningsdag. Vi fokuserer på selvledelse, som er kritisk for at kunne lede andre effektivt. Dagen er centreret omkring 8 grundprincipper, som vil styrke din evne til at træffe velovervejede beslutninger og forme det liv, du ønsker. Vi arbejder med at definere dit personlige værdisæt, tage kontrol over dine tanker, udvise ydmyghed i ledelse, sætte klare mål, prioritere din tid, handle proaktivt, tage ansvar, og søge kontinuerlig feedback. Afslutningsvis sammensætter hver deltager en personlig handlingsplan for at omsætte principperne til praksis.

Dato og tid: Torsdag d. 2. maj, kl. 9-15.

Coaching og sparring

Mellem den anden og tredje undervisningsdag tilbydes en personlig coaching- eller sparringssession online. Denne 30-minutters samtale er designet til at løfte dine ledelsesmæssige præstationer, ved at reflektere over og bygge videre på de erfaringer og læringer, du har opnået indtil videre. Det giver dig mulighed for at justere din personlige handlingsplan og sikre, at du er på rette vej i din lederudvikling.

Sæt tid af i maj til denne vigtige opfølgning.

Dag 3: Ledelse generelt

I dette modul får du en helhedsforståelse for ledelsesbegrebet og de bagvedliggende mekanismer. Du vil udforske forskellige ledelsesformer og det ledelsesmæssige paradigmeskifte, forstå effekten af forskellige lederstilarter og konsekvenserne heraf. Dagen sætter fokus på, hvordan du kan finde en balance mellem krav og trivsel samt mellem ledelse og drift. Du vil ligeledes lære om, hvad forskningen siger om effektiv ledelse, situationsbestemt ledelse og kilderne til indre motivation. Afslutningsvis opdaterer du din personlige handlingsplan for at inkludere de nye strategier.

Sæt kryds i kalenderen: Torsdag d. 16. maj, kl. 9-15.

Dag 4: Anerkendende ledelse

Fjerde undervisningsdag centrerer sig om anerkendende ledelse og de metoder, der har vist sig at virke. Du vil lære, hvordan en anerkendende tilgang kan skabe bedre resultater, løfte medarbejdermotivationen, og inspirere til mod og engagement. Dagen vil gå i dybden med, hvad anerkendende ledelse indebærer, herunder hvordan man kan skifte fokus fra fejl til succeser, og anvende de fem former for anerkendelse. Du vil også få mulighed for at arbejde videre på din personlige handlingsplan, så den reflekterer dine nye kompetencer inden for anerkendende ledelse.

Reservér tid: Torsdag d. 23. maj, kl. 9-15.

Coaching og sparring

Efter fjerde undervisningsdag og før den femte, har du muligheden for endnu en coaching- eller sparringssession. Denne 30-minutters online samtale er din chance for at finjustere din lederstil og sikre, at du implementerer de lærte principper fra kurset. Brug tiden til at reflektere over dine ledelsesmæssige præstationer, få feedback, og juster din personlige handlingsplan for at maksimere dit potentiale.

Tilgængelig i maj og juni – book din session for fortsat udvikling.

Dag 5: Kommunikation / afholder samtaler

I dette femte modul af “Den Praktiske Lederuddannelse” står kommunikationen i centrum. Vi dykker ned i, hvordan du kan skabe grundlaget for optimal kommunikation og udstyrer dig med konkrete værktøjer til at håndtere samtaler effektivt. Dagen vil øge din forståelse for, hvordan kommunikation kan motivere og inspirere til forandring blandt medarbejdere. Du vil lære om assertiv kommunikation, de otte nøgleelementer i effektiv kommunikation, teknikkerne bag den motiverende samtale, spørgeteknikker, og hvordan man bedst håndterer de svære, men nødvendige samtaler. Kurset inkluderer også en gennemgang af en effektiv feedbackmodel. Som altid afsluttes dagen med at opdatere din personlige handlingsplan, så du kan omsætte dagens læringer til praksis.

Marker datoen: Torsdag d. 6. juni, kl. 9-15.

dag 6: Samarbejde / konflikter

På sjette undervisningsdag fokuserer vi på samarbejde og konflikthåndtering, essentielle kompetencer for enhver leder. Du vil blive klædt på til at arbejde med teams på en mere effektiv måde, forstå konflikternes natur og lære strategier til at løse dem. Dagen byder på en indføring i Tuckmans model for teamudvikling og giver dig praktiske øvelser for at styrke teamets samarbejde. Vi vil også arbejde med, hvordan du giver konstruktiv feedback, som kan lede til positive ændringer. Dagen afsluttes med, at du opdaterer din personlige handlingsplan for at integrere disse nye færdigheder i din lederrolle.

Reservér tid: Torsdag d. 13. juni, kl. 9-15.

Afsluttende Eksamenscase og Diplomoverrækkelse

Afslutningen på “Den Praktiske Lederuddannelse” består af en intensiv to-dages session, hvor du får mulighed for at omsætte al din nye viden til praksis. Du vil gennemgå en eksamen i form af en selvvalgt case, som du præsenterer over 20 minutter, efterfulgt af 10 minutters votering. Dette er din chance for at demonstrere, hvordan du kan anvende kursets læringer i virkelige situationer. Efter eksamenen vil du modtage dit velfortjente diplom som bevis på dine nye færdigheder og dedikation til lederskab.

Eksamen finder sted torsdag d. 20. og fredag d. 21. jun

Den Praktiske Lederuddannelse

3 MÅNEDERS UDDANNELSESFORLØB

HERNING
1. undervisningsdag: 25. april 2024

Pris pr. mdr.

kr. 6.680,-

ekskl. moms

Prisen er ekskl. moms. Fakturering sker ved forløbets opstart.
Deltagelse er først til mølle-princip. Minimum 10 deltagere.