4 HALVE UNDERVISNINGSDAGE

Kursus i Selvledelse

Alle mennesker har brug for at kunne lede sig selv i livet, men det er særligt vigtigt, hvis du også skal kunne lede andre.

Med en kombination af undervisning og praktiske eksempler gennemgår vi otte principper for selvledelse. Du kommer på en spændende rejse, og når du vender hjem, vil du kende dig selv endnu bedre.

Kurset er for dig, hvis

 

 • Oplever du af og til, at det kan være vanskeligt at prioritere det vigtigste, måske fordi du ikke helt er bevidst om, hvad der er vigtigt for dig?
 • Eller oplever du, at tiden går med ting og opgaver, der ikke nødvendigvis giver så stor værdi?

 • Har du svært ved at sætte mål i livet, eller opnå de mål du faktisk sætter?

 • Vil du gerne arbejde med, hvad der egentlig motiverer dig i hverdagen?

 • Vil du gerne være bedre til at træffe velovervejede beslutninger?

Så er kurset noget for dig.

Kurset er perfekt for dig, hvis du gerne vil arbejde lidt dybere med, hvad der er vigtigt for dig, og hvad der motiverer dig. Uanset om det drejer sig om dit privatliv eller dit arbejdsliv.

Du får

 • ZLavet en persontypeprofil, som du får individuel tilbagemelding på
 • ZEn unik mulighed for at definere dit personlige værdisæt, og får dermed fokus på hvad der virkelig er vigtigt for dig
 • ZStørre indsigt i dig selv som menneske og leder samt redskaber til at lede dig selv
 • ZPersonlig udviklingsplan
 • ZKonkrete redskaber til at arbejde med personlig udvikling
 • ZIndividuel coaching og sparring med en af underviserne mellem undervisningsdagene. Dette sikrer fremdriften for det, som du vil arbejde med
 • ZEt diplom på at du har gennemført uddannelsen og afsluttet med en eksamen

Tilfredshedsgaranti

Hvis du efter de to første undervisningsdage synes, at du får for lidt udbytte af at deltage, kan du springe fra resten af uddannelsen og få dine penge retur.

Kursus i Selvledelse

4 HALVE UNDERVISNINGSDAGE

HERNING
1. undervisningsdag: 5. september 2024

Early Bird tilbud indtil 15. juli

kr. 6.900,-

ekskl. moms

Herefter er prisen for deltagelse 7.900 kr.

Prisen er ekskl. moms. Fakturering sker ved forløbets opstart.
Deltagelse er først til mølle-princip. Minimum 10 deltagere for gennemførsel.

Personlig sparring undervejs

I afslutningen af hvert modul, arbejder du med din personlige handleplan for, hvad du vil sætte fokus på, og hvordan det lærte skal skabe forandring i din hverdag.

Du får mulighed for sparring til, hvordan du med udgangspunkt i din handleplan kan overføre det lærte til praksis i din hverdag.

Det sker som en del af uddannelsens forløb på to onlinemøder, og derudover kan du frit kontakte dine undervisere for støtte og sparring undervejs i forløbet.

Forløbet indeholder

4 kursusdage, der starter ved tilbagemelding på personprofil.

 

 • Personprofil inkl. tilbagemelding
 • 4 undervisningsdage
 • 1 online møde med personlig sparring
 • Ubegrænset sparring via. telefon og e-mail
 • Afsluttende eksamen og diplom

Praktisk

 • Vi mødes 4 gange til undervisning
 • Ca. 12-15 deltagere pr. hold
 • Lokation: Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning
 • Undervisningstid: Kl. 8-12
 • Datoer for undervisning
 • 55. september 2024
 • 512. september 2024
 • 59. september 2024
 • 526. september 2024
 • Der vil være formiddagspause med kaffe og brød
 • Du skal bruge minimal tid på forberedelse
 • |Afsluttende eksamen 10. + 11. oktober 2024

Undervisningsprogram

Før forløbet begynder: Personprofil

Rejsen mod en styrket selvledelse og dybere kendskab starter med dette forberedende trin, som du kan gennemføre hjemmefra. Ved at udfylde persontypeprofilen opnår du indsigt i dine ledelsesstyrker og -udfordringer.

Du får individuel tilbagemelding på din persontypeprofil.

Dag 1: Din persontype, vær proaktiv og prioritér din tid

På den første kursusdag dykker vi ned i personprofiler for at forbedre selvforståelsen og interaktionen med andre mennesker. Dagen inkluderer gennemgang af personprofiler og kommunikationsstrategier tilpasset de forskellige typer. Herudover arbejder vi med vigtigheden af at være proaktiv, så vi er på forkant med situationen, tager initiativ og handler. Dette kræver også, at vi prioriterer vores tid rigtigt, hvilket vi også arbejder med denne dag. 

Afslutningsvis udarbejder du din egen handlingsplan.

Undervisningsformen blander foredrag, dialog og praktiske øvelser.

Dato og tid: torsdag d. 5. september kl. 8-12.

Dag 2: Definér dit værdisæt og tag kontrol over dine tanker

Enten lever du efter dine egne værdier – eller du lever efter andres værdier. Derfor er det vigtigt at blive bevidst om, hvad dine værdier er. Dine værdier er med til at definere, hvad der er vigtigt og rigtigt for dig.

Desuden skal vi arbejde med, hvad der giver mening for dig, da mening er en af de vigtigste motivationsfaktorer i vores tid. Herudover skal vi arbejde med, hvordan vi kan tage kontrol over vores tanker i hverdagen og i pressede situationer.

Der vil være noget forberedelse til denne dag, da du skal arbejde med dine værdier, inden vi mødes.

Coaching og sparring

Mellem den anden og tredje undervisningsdag tilbydes en personlig online coaching- eller sparringssession. Denne 30-minutters samtale giver mulighed for at reflektere over og bygge videre på de erfaringer og den læring, du har opnået indtil videre. Det giver dig mulighed for at justere din personlige handlingsplan og sikre, at du er på rette vej.

Dag 3: Vær ydmyg og tag ansvar

Hvad er ydmyghed, og hvordan kan det være en styrke når det kommer til at lede sig selv (og andre)? Det udfolder vi på dag tre, hvor det er et af fokusområderne. Vi kommer ind på, at ydmyghed ikke handler om at holde igen eller sænke ambitionerne.

Dagens andet fokusområde handler om at tage ansvar – for dit liv, for dit arbejde, din familie…Vi er alle født med et ansvar, som vi skal forvalte på den bedste måde, og vi er ansvarlige for de valg vi træffer.

Dag 4: Søg feedback og sæt mål

Med feedback får vi mulighed for at få andre vinkler og perspektiver på, hvordan andre ser på os. Det er enorm vigtig læring, hvis vi gerne vil blive bedre til at lede os selv. Opfatter andre mig, som jeg opfatter mig selv? Er der overensstemmelse mellem mine værdier, og det som andre oplever? Det er bare nogle af de spørgsmål, vi skal omkring.

Herudover skal vi arbejde med, hvordan vi kan blive bedre til at sætte mål – og ikke mindst, hvordan vi når vores mål.

Afsluttende eksamen og diplomoverrækkelse

Afslutningen på kurset i selvledelse består af en eksamen i form af en selvvalgt case, som du præsenterer over 20 minutter, efterfulgt af 10 minutters votering. Dette er din chance for at demonstrere, hvordan du kan anvende det, du har lært på kurset i virkelige situationer. Efter eksamenen vil du modtage dit velfortjente diplom som bevis på dine nye færdigheder.

 

Eksamen finder sted torsdag d. 10. og fredag d. 11. oktober.

Kursus i Selvledelse

4 HALVE UNDERVISNINGSDAGE

HERNING
1. undervisningsdag: 5. september 2024

Early Bird tilbud indtil 15. juli

kr. 6.900,-

ekskl. moms

Herefter er prisen for deltagelse 7.900 kr.

Prisen er ekskl. moms. Fakturering sker ved forløbets opstart.
Deltagelse er først til mølle-princip. Minimum 10 deltagere for gennemførsel.