Bedre ledelse belønner
din bundlinje

God ledelse handler i høj grad om at se dine medarbejdere som hele mennesker. Det er vigtigt, at vi har det godt på arbejdet, og at vi får tydelig information og vejledning.

Samtidigt er det også afgørende, at dine medarbejdere føler sig værdsat, anerkendt og som en del af virksomheden.

Derfor tilbyder vi hos Humano ledelsesrådgivning, der bygger på trivsel, udvikling og strategi.

Ledelse

Rekruttering

Med Humano får du

Ledelsesværktøjer og rådgivning, der sikrer høj trivsel og præstationsforbedringer.

Medarbejderudvikling

Effektive MU-Samtaler har et klart formål og en målrettet spørgeramme til den enkelte afdeling. Få et simpelt MUS-værktøj og bliv klædt på til at holde den gode samtale og skabe motiverede medarbejdere, der præsterer bedre.

Strategi

En god strategi er enhver leders vigtigste værktøj til at prioritere og fastlægge retning. Uanset om det er en strategi for hele organisationen eller for en enkelt afdeling, kan vi hjælpe dig med den og få den omsat til konkrete handleplaner.

Personprofiler

Ved hjælp af personprofiler vil du kende dine medarbejdere
langt bedre, og du bliver i stand til at lede langt mere
situationsbestemt og målrettet.

Motiverede medarbejdere

Opnå dybere indsigt i trivslen i din organisation
med en trivselsmåling, og få konkret sparring om hvor du som leder med fordel skal lægge din indsats.

Vi tilbyder også

Vejledning, evaluering og uddannelse, så du kan blive en bedre leder.

Advisory Board

Få en kæmpe fordel ved at lade mennesker uden for din virksomhed se på med kritiske øjne, hvordan du fremadrettet udnytter din virksomheds potentiale.

Lederevaluering

Feedback på din ledelse er afgørende for, at du kan forbedre dig som leder. Vi laver en 360 graders evaluering af din ledelse og giver dig en tilbagemelding med fokus på læring og udvikling.

Coaching

I en coachingsamtale kan du få lov til at dele de tanker og idéer, som ikke er færdige. Desuden får du én udefra til at stille afklarende spørgsmål fra et andet synspunkt.

Lederforløb for virksomheder

Vi laver lederforløb for alle lederne i din virksomhed. Disse lukkede forløb kan vi målrette til lige præcis jeres virksomhed, og det som
giver mest mening at sætte fokus på.

Mærkbar ledelse motiverer mere

En leders vigtigste opgave er i sidste ende at skabe resultater. Det kan vi hjælpe dig med gennem de forskellige områder vi tilbyder inden for ledelse.

Der kan være mange forhindringer i vejen, så de gode resultater udebliver. Gennem samtale og analyse sporer vi os ind på, hvor det vil give størst afkast at sætte ind. Så resultaterne skabes – både menneskelige og økonomiske.

Humano kan hjælpe dig. Uanset om det drejer sig om en helt ny strategi for virksomheden, forretningsudvikling eller at skabe bedre trivsel hos medarbejderne.

Coaching sætter kursen

Det kan være en ensom post at være leder – særligt hvis du er øverste leder. Det kan være vanskeligt at dele tanker og idéer, som ikke er færdige, med andre i virksomheden. Det kan du gøre i en coachingsamtale, hvor du også får én til at stille afklarende spørgsmål og se tingene fra et andet perspektiv.

Ledelse skal ikke bare være en by i Rusland eller et nypudset skilt på kontorgangen. Med en bevidst indsats og strategi vil du udvikle dig, opnå mere motiverede medarbejdere og se kulsorte tal nederst i regnskabet.

Og du kan være helt tryg, Humano har din ryg.

 

Det siger kunderne